Beste heer De Weert,

Vanuit het casusteam corona hebben wij de reactie gekregen dat het individueel muzieklessen geven ook
onder de noodverordening van 4 november 2020 is toegestaan. Zie www.vnog.nl.

We hopen dat u voor nu geholpen bent om de juiste overwegingen te maken in uw bedrijf of organisatie.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Apeldoorn
Marktplein 1
Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn